دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

  • 18 مهر , 1396
  • 737 نفر
  • کد خبر 100008
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK  با حضور کارشنان و مدیران ارشد شرکت‌های بهسازان ملت و مهندسی سیستم یاس ارغوانی در مرکز آموزش گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا در قالب دوره آموزشی حضوری به مدت 40 ساعت از روز دوشنبه مورخ 1396/07/17 آغاز گردید.

مدرس دوره:  از اساتید مورد تایید انجمن مدیران پروژه ایران
گواهینامه پایان دوره: گواهینامه بین‌المللی انجمن مدیریت پروژه ایران