نرم‌افزار & برنامه‌نویسی & بانک‌های اطلاعاتی & هوش تجاری

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1در حال شروع
جاوا مقدماتی Java SE (برنامه نویسی Desktop)
1397/04/03یکشنبه 09:00 تا 13:004012,000,000
2در حال شروع
جاوا پیشرفته Java EE 1 (برنامه نویسی Web)
1397/04/05سه شنبه 09:00 تا 13:004013,000,000
3در حال شروع
جاوا تکمیلی Java EE II (برنامه نویسی در مقیاس ملی)
1397/06/04یکشنبه 09:00 تا 13:004015,000,000
4در حال شروع
اندروید مقدماتی
1397/04/03یکشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:006013,000,000
5در حال شروع
اندروید پیشرفته
1397/06/04یکشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:006015,000,000
6در حال شروع
لینوکس مقدماتی
1397/04/02شنبه 08:00 تا 13:005010,000,000
7در حال شروع
لینوکس پیشرفته
1397/06/24شنبه 08:00 تا 13:007015,000,000
8در حال شروع
شل اسکریپت
1397/04/04دوشنبه 08:00 تا 12:003610,000,000
9در حال شروع
Design Patterns
1397/05/17چهارشنبه 08:00 تا 12:004010,000,000