دوره های در حال ثبت نام

ر عنوان دوره طول دوره شهریه دوره
(تومان)
زمان شروع ثبت نام
1 ITIL Foundation v.3 24 ساعت 400.000 94.06.30 پیش ثبت نام

2 ISMS Fundamentals 8 ساعت 180.000 94.07.07 پیش ثبت نام

3 ISMS Internal Audit 16 ساعت 250.000 94.07.09 پیش ثبت نام

4 کارگاه پیاده سازی PMBOK با استفاده از PRIMAVERA6 55 ساعت 1.000.000 94.07.16 پیش ثبت نام

5 لینوکس مقدماتی (LPIC1) 40 ساعت 500.000 94.07.27 پیش ثبت نام

*  جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش معرفی دوره ها و برای پیش ثبت نام در دوره های آتی به بخش تقویم آموزشی مراجعه نمایید

.

تقویم آموزشی نیمه دوم سال 1394